indonesia.bertwinkelbuiter.nl - Wayang (Schaduw of schim)


indonesia map
 
wayangWajang is een leenwoord in het Nederlands uit het Javaans. In het Javaans betekent wayang letterlijk "schaduw" of "schim". De afgeleide betekenis van dit woord is een bepaalde vorm van poppenspel, waarin gebruik wordt gemaakt van schaduw- of lichteffecten.
Hoewel wajang meestal refereert aan het schimmenspel met behulp van leren poppen (wayang kulit), wordt het woord daarnaast ook gebruikt voor opvoeringen met driedimensionale poppen (wayang golèk), met platte houten poppen (wayang gedhog) en zelfs voor een toneelstuk met zwijgende acteurs-dansers (Wayang Wong).
Voorwaarde bij dit laatste is wel dat het stuk gebaseerd moet zijn op de Indonesische heldendichten Ramayana en Mahabharata. Sinds 2003 staat Wajang Kulit vermeld op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid.
Een bekend Javaans wajangspeler is Slamet Gundono.SlametGundono
traditie wayang 2wayang maken0004
 
wayang maken0001 wayang maken0003
 
 
logo onder algemeen 7
logo indonesia