indonesia.bertwinkelbuiter.nl - Industriële Economie


indonesia map
 
Ekonomi IndustriIndonesië is een grote en relatief gesloten economie. Structureel is het kwetsbaar voor ongunstige invloeden van buitenaf, door een sterke afhankelijkheid van de uitvoer van grondstoffen (die meer dan 60% van de export vertegenwoordigt), de afhankelijkheid van de invoer van olie en een grote instroom aan portfolio-investeringen.
De bbp-groei zal naar verwachting boven 5% blijven in 2017, vooral als gevolg van een toegenomen particuliere consumptie, een beter economisch beleid en een hersteld investeerdersvertrouwen. De regering heeft dereguleringen en fiscale incentives aangekondigd om meer directe buitenlandse investeringen (DBI) aan te trekken en kredietgroei te stimuleren. De inflatie is in 2016 gestegen, vooral door de hernieuwde stabiliteit van de roepia, wat de gevolgen van het minder strakke monetaire beleid in de tweede helft van 2016 heeft gecompenseerd.
 
Industriële economie bestaat o.a. uit
  • Auto-industrie
  • Havenindustrie
  • Sigarettenindustrie
  • Indonesische CBM
  • Nikkel winning
  • Olie- en gaswinning 
  • Steenkoolenindustrie
  • Tabaksindustrie
  • Tinwinning
 
 
logo onder algemeen 7
logo indonesia