indonesia.bertwinkelbuiter.nl - Sociaal gedrag

 

soc indonesia knowit loveitIndonesië kan - in sommige opzichten - als een andere wereld worden beschouwd in vergelijking met onze westerse wereld. Het land bevat een specifieke culturele dynamiek die moeilijk te begrijpen of te interpreteren is voor een buitenstaander. Daarom wordt het sterk aanbevolen moeite te doen om jezelf te verdiepen in deze cultuur, die verschilt in gewoonten, normen en waarden dan in de westerse landen. Natuurlijk zal niemand verwachten dat je het meteen begrijpt of je zal gedragen als een Indonesische, maar voor Indonesiërs is het niet normaal dat buitenlanders verkeerde gedragspatronen tonen (dit wordt beschouwd als het te niet doen van de gewilde sociale harmonie). Het zal verstandig zijn om tijd te nemen om inzicht te krijgen in de Indonesische cultuur en beginnen te denken en worden als een 'Indonesische'. Hiervan zal u zeker profiteren van uw verblijf in Indonesië, vooral op de lange termijn.

Een kwestie die eerst moet worden opgemerkt is dat het moeilijk is om te praten over 'de Indonesische cultuur' in het algemeen. Het land bevat honderden culturen die verschillen op diverse gebieden. Wanneer een moslim uit Atjeh (in het uiterste westen van Indonesië) een animistische Papua (in het verre oosten van Indonesië) ontmoet lijken er meer verschillen dan overeenkomsten te zijn (in de godsdienst, kleren, levensstijl, tradities, moedertaal en ga zo maar door). Omdat het onmogelijk is om alle Indonesische culturen hier te beschrijven presenteren we daarom een ​​lijst van algemene kenmerken die lijken te worden gedeeld in de meeste regio's van Indonesië.

 

1. Het belang om Indonesisch (Bahasa Indonesia) te spreken

2Slechts een relatief klein deel van de Indonesische mensen spreekt Engels. Bij het contact met mensen van grote Indonesische bedrijven (vooral die bedrijven die internationaal georiënteerd zijn) of bij de receptie en het leidinggevend personeel van de luxe hotels zullen er geen problemen zijn met het Engels. Deze Indonesiërs spreken deze taal uitstekend. Maar het leven is niet beperkt tot de kantoren van grote bedrijven of luxe hotels alleen. Buiten deze gebieden is er de constante en de dringende noodzaak om de Indonesische gebruiken te respecteren. Of het nu gaat om een ​​taxichauffeur te instrueren, informatie over medicijnen in een apotheek of om te communiceren met mensen op straat, de enige manier om te slagen in een goede communicatie is Indonesisch te gebruiken.

Indonesiërs zullen het zeer op prijs stellen als u probeert hun taal te spreken, zelfs als de kennis van uw Indonesisch niet zo goed is. In feite, als je alleen een paar woorden weet krijg je waarschijnlijk al veel complimenten van de lokale bevolking. Beginners in deze taal moeten niet denken dat hun Indonesische geweldig is. Indonesisch is ingewikkeld. Elke taal bevat een aparte culturele kader dat wordt overgebracht door middel van woorden en zinnen. Een groot deel van dit moet worden geleerd door ervaring en door het observeren van de Indonesische communicatie. Dit leerproces zal jaren duren en kan niet worden gedaan door middel van een eenvoudige taalcursus. Dus, adviseren wij u om goed te kijken hoe de Indonesiërs communiceren in verschillende contexten, zowel verbaal en non-verbaal.

Maar verkeerd gebruik van de Indonesische taal kan - in sommige gevallen – Indonesiërs beledigen (zie 2). Dit geldt vooral voor degenen die de taal vloeiend kunnen gebruiken op een cultureel correcte manier. Echter, voor beginners zijn fouten aanvaardbaar (en een Indonesische weet of je een beginner of gevorderde spreker bent). Ondanks het risico voor het beledigen van mensen moet je niet stoppen met het gebruik van Indonesisch. Een goede oplossing is om je te verontschuldigen voor eventuele fouten in het begin van een gesprek met mensen die je niet kent met: 'Bahasa Indonesia saya belum lancar. Maafkan saya kalau ada kata-kata yang salah.' (Mijn Indonesisch is nog niet vloeiend. Vergeef me als ik fouten maken.)

 

2. De hiërarchische opbouw van Indonesië

soc hyrachieHiërarchie is zeer belangrijk in de Indonesische samenleving en de status van de mensen moet te allen tijde worden gerespecteerd. Status is voornamelijk gebaseerd op de leeftijd van een persoon en de (baan) positie. Hoe kunnen we dit respecteren?

Allereerst door het juiste taalgebruik (zoals werd in 1 genoemd). De meeste Indonesiërs - maar in het bijzonder die van de hogere status - met een specifieke titel (Bapak voor mannen en Ibu voor vrouwen) in combinatie met hun naam (Bapak Widiyanto) of positie (Bapak Presiden) moet worden geleerd. Deze titels moeten continu worden gebruikt bij het praten met een persoon van hogere of soortgelijke status. En het is altijd goed op een subtiele (bijna zachte) manier te praten.

Het is belangrijk dat mensen van hogere status niet hun gezicht verliezen. (zeker niet in het openbaar) en daarom wordt geadviseerd voorzichtig te zijn bij het corrigeren of kritiek te hebben op een persoon van hogere status. Het is beter dat helemaal niet te doen. Echter, dit laatste punt geldt ook voor mensen met een lagere status, dit wordt besproken in 5 hieronder.

 

3. Wees bereid om te socialiseren

3Vergeleken met Indonesiërs, worden westerse mensen in het algemeen als nogal individualistisch bestempeld. Voor Indonesiërs geldt, dat de meeste activiteiten (zoals televisie kijken, boodschappen doen en eten) worden gedaan in het gezelschap van anderen. Het wordt sterk aanbevolen om mee te doen aan dergelijke activiteiten - in plaats van individualistisch te zijn - en om je te ontwikkelen en goede sociale relaties te onderhouden. Lange en goede discussies zijn nodig om een vriendschap te ontwikkelen. Afhankelijk van de achtergrond en interesse van beide kanten kunnen politiek, sport, eten etc. onderwerpen van gesprek zijn.

Voor de Indonesiërs is het gebruikelijk om met vreemden te praten. Buitenlanders zijn interessant en daarom moet je niet verbaasd zijn als mensen een gesprek beginnen met u. Bovendien, tijdens een eerste gesprek hebben Indonesiërs de neiging om vragen te stellen - vanuit een westers oogpunt - die heel privé zijn (zoals uw burgerlijke staat of leeftijd). Dit is niet alleen oprechte interesse, maar ook hun manier om je sociale status te beoordelen. Bij een dergelijke vraag is het verstandig om te reageren met een vaag antwoord of een grap, in plaats van geïrriteerd te worden of te klagen (een directe confrontatie zou de sociale harmonie in gevaar kunnen brengen).

Als het gaat om zakelijke relaties is het belangrijk om een ​​meer persoonlijke aanpak te gebruiken. Bijvoorbeeld het uitnodigen van zakelijke partners of collega’s om te gaan dineren is een verstandig ding om te doen.

 

4. Meer informatie over Indonesisch eten

4Het lijkt alsof elke Indonesische een oprechte liefde voor voedsel heeft. De Indonesische keuken is zeer veelzijdig door de vele culturen in het land. Voor de meeste Indonesiërs is het gebruikelijk om in restaurants of bij kleine kraampjes (genaamd warung) te eten want dat is meestal goedkoper dan om zelf te koken. Deze restaurants of warungs zijn in vrijwel iedere straat in Indonesië. Voor de Indonesische middenklasse en elite is het gebruikelijk om naar de luxere restaurants (vaak in de grote winkelcentra) te gaan, die ook de buitenlandse keuken serveren. Zoals hierboven vermeld, eten is een belangrijke sociale activiteit in Indonesië en het onderwerp eten is ook een van de meest populaire gesprekken in een ongedwongen situatie.

 

  

5. Indirect is beleefd

5In het algemeen hechten Indonesiërs veel waarde aan het behoud van harmonieuze sociale relaties. Als het nodig is impliceert dit dat indirect (met andere woorden, niet zeggen wat ze echt denken of voelen als dat de sociale harmonie in gevaar zou brengen), wat door westerlingen soms kan geïnterpreteerd worden als oneerlijk. We willen echter benadrukken dat dit een verschil is in cultuur en we moeten daarom niet denken in termen van goed of slecht. Vice versa, Indonesiërs verwachten dat anderen indirect tegen hen zijn. Bijvoorbeeld, wees voorzichtig bij het bekritiseren van Indonesiërs in het geval dat ze een fout maken. Het is beter om ze niet te confronteren met behulp van grove spraak of stemverheffing. In plaats daarvan probeer ze rustig te corrigeren met een lachend gezicht en het is altijd goed om een ​​aantal grappen maken in deze situaties. En als je van plan bent om ze te bekritiseren is het beter om het gesprek te beginnen met het complimenteren van een aantal van zijn of haar goede kwaliteiten.

 

6. Waarden, moraal en ethiek

6Religie speelt een zeer belangrijke rol in de Indonesische samenleving en in het dagelijks leven van de Indonesiërs. Daarom waarden, moraal en ethiek die voortkomen uit religie, traditie en cultuur (deze drie zijn vaak sterk verstrengeld) zijn belangrijke zaken die de Indonesische maatschappij beïnvloeden. Het aantal Indonesiërs die niet geloven in (een) God is bijna te verwaarlozen. Dit is ook de reden waarom een ​​groot deel van de Indonesische mensen met gemengde gevoelens denkt over de westerse wereld. Aan de ene kant bewonderen ze de moderniteit van de westerse wereld (en kopiëren moderne zaken, zoals kleding en technologie), maar aan de andere kant denken ze dat de afnemende invloed van religie samenhangt met de daling van de moraal (bijvoorbeeld samenwonenden voor het huwelijk). Deze gevoelens worden versterkt door beelden uit Bali waar sommige westerlingen grote hoeveelheden alcoholische drank drinken en sommige westerse vrouwen zonnen in onthullende bikini's. Westerse films die soms expliciete seksuele scènes bevatten, zijn ook een oorzaak voor de negatieve sentimenten. Het is aangeraden om eerbiedig met deze Indonesische waarden, moraal en ethiek om te gaan in Indonesië, zodat mensen u later meer respecteren.

 

7. Jam Karet (Elastic Time)

7Indonesiërs hebben een andere houding ten opzichte van de tijd en zijn over het algemeen heel flexibel als het gaat om afspraken of deadlines. Het culturele fenomeen van te laat komen voor een afspraak heet 'jam karet' en betekent 'elastische tijd' (letterlijk 'rubberen tijd') en is onderdeel van het spel van het leven in Indonesië. Het is moeilijk te zeggen of westerlingen zich meer bewust zijn van tijd in vergelijking met Indonesiërs, maar dat zorgt voor een andere houding en een andere benadering van time management. Daarom, wees niet verbaasd als tijden niet worden nageleefd of mensen te laat zijn voor een afspraak (of niet opdagen). Gewoonlijk wordt een klein excuus gebruikt om de situatie uit te leggen. Bijvoorbeeld, in de grotere steden van Indonesië wordt een late aankomst vaak toegeschreven aan de verkeerssituatie (waar of niet).

 

 

logo onder algemeen 7
logo indonesia