Soemba

 
Het droge en bergachtige eiland Soemba of Sumba behoort tot de Kleine Soenda-eilanden van Indonesië.
Het meet 210 km bij 40 km en heeft een oppervlakte van 11.052 km².
Soemba ligt in de Indische Oceaan, oostelijk van Java en ten zuiden van Flores, op een afstand van ongeveer 400 km van Bali.
Het is een betrekkelijk geïsoleerd eiland zonder duidelijke economische perspectieven. Het staat op de vierde plaats gerangschikt op de lijst van de armste gebieden van Indonesië.
Cultureel gezien is het echter een van de rijkste eilanden, omdat de traditie (adat) nog een grote rol speelt. Het is een van de laatste gebieden op aarde waar het animisme volop aanwezig is.
Soemba
logo onder algemeen 7