Surakarta

 
Surakarta, Soerakarta, Solo is een Indonesische gemeente op het eiland Java. Deze vorstenstad ligt aan de Bengawan Solorivier op Midden-Java en was beter bekend als Solo dat ongeveer zestig kilometer ten noordoosten van Jogjakarta ligt. De naam betekent "vermetele en heilige taak" en is verbonden aan de status van de vorsten hier.
 
 
logo onder algemeen 7